תובנה
עמותה ללימוד ותרגול מדיטציה

עיצוב מחדש של תדמית העמותה.
התדמית הנקיה והסימטרית שואבת את השראתה מהשלמות והשקט שבמדיטציה.

קרול עיצוב גרפי ומיתוג