ברה
גבינות עיזים ברות מזל

יצירת תדמית גרפית ואריזות למחלבה משפחתית קטנה מקיבוץ מרום גולן.
האיור בא להדגיש את עבודת היד ותשומת הלב המושקעת בעשיית הגבינות.
(איור: ירמי פינקוס)
קרול עיצוב גרפי ומיתוג